Luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen voor de kozijnen leverancier betekent het voorkomen van luchtlekken in zowel het kozijn als de aansluiting van het kozijn met het bouwkundig kader. Daarom moet er in een vroeg stadium al rekening gehouden worden met het op de juiste manier ontwerpen van details. Luchtdicht bouwen draagt bij aan een energiezuinig gebouw. Ploeg kozijnen heeft inmiddels vele projecten uitgevoerd met het luchtdicht bouwen concept. Praktijkmetingen laten hele goede resultaten zien. Met onze kunststof kozijnen hebben we woningen gerealiseerd die 0,18 EPC hebben bereikt.

Ervaring luchtdicht bouwen

Ploeg kozijnen heeft in de praktijk bij nieuwbouw woningen uitstekende testresultaten behaald. Met kunststof kozijnen neemt het aantal energiezuinige nieuwbouw woningen aanzienlijk toe. Zo hebben wij meegewerkt aan een pilot project waarbij bewoners een woning hebben gekocht waarbij in het koopcontract is vastgelegd dat ze gegarandeerd 30 jaar niet meer dan een x-bedrag aan energie gaan verstoken. Met onze kennis en ervaring adviseren wij u graag voor de toepassing van kunststof kozijnen bij luchtdicht bouwen. Lees meer over onze ervaringen.

Bouwbesluit en luchtdicht bouwen

Bij luchtdicht bouwen worden diverse meeteenheden gehanteerd. Zoals Qv10, EPC en Pascal. De mate van luchtdichtheid wordt uitgedrukt in Qv10-waarde. De Qv10-waarde is de volumestroom (luchtverlies) die ontstaat via kieren en naden gemeten over de gehele woning.  Het energieverbruik van de woning wordt uitgedrukt in een energieprestatieberekening (EPC). De winddruk wordt uitgedrukt in een Pascal waarde. Het doel van luchtdichtbouwen is een zo laag mogelijke EPC waarde dat bereikt wordt door een lage Qv10 waarde. In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de maximale luchtdoorlatendheid van een woning. Op dit moment staat in het bouwbesluit 0,6 EPC. De ontwikkeling gaat naar 0,4 EPC en in 2018 zelfs naar energie terugwinnende woningen met 0 EPC. De isolatie van de gebouwschil speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de EPC-waarde. Met een goede EPC-berekening kunt u de EPC-waarde berekenen.

Energie besparen

Kunststof kozijnen zijn een onderdeel van luchtdicht bouwen. Een lage Qv10 waarde kan alleen bereikt worden als luchtdicht bouwen ook toegepast wordt bij de rest van de woning. Anders verliest de woning toch zijn Qv10 waarde. Het voordeel voor de bewoners van luchtdicht bouwen is besparing op de energiekosten.

Luchtdicht bouwen test

Bij de testen voor luchtdicht bouwen wordt de luchtdoorlatendheidmeting met een rooktest verricht. Daarnaast wordt met een blowertest meetresultaten vastgesteld waarmee de onder- en overdruk van de woning wordt gemeten. En getoetst wordt of dit voldoet aan de eisen betreffende luchtdoorlatendheid zoals gesteld in het bouwbesluit of bestekmatig zijn voorgeschreven.