Ketensamenwerking volgens Ploeg kozijnen

Samenwerking is de sleutel tot succes in de bouwbranche anno nu. Bij Ketensamenwerking draait het om samenwerken in een keten met verschillende bedrijven alsof je één bedrijf bent.Dingen slimmer en beter doen. Zodat er een win – win situatie ontstaat voor de samenwerkende partijen. Met een top resultaat voor de eindgebruiker. Samen door één deur.

Om het optimale resultaat te bereiken werkt Ploeg kozijnen graag samen vanaf de eerste ontwikkeling van het project. Meedenken in de ontwikkeling en planning. Een intensief gezamenlijke voorbereiding, zodat uiteindelijk de uitvoering soepel verloopt. Met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Wat zijn de eisen m.b.t. het kozijn: isolatie, u-waarden, lucht dichtbouwen, brandwerend, uitstraling, kleur etc.? Welk type kozijn past het beste bij het project? Wat levert het optimale resultaat op?

Samenspel tussen bouwpartners

Bij een teamsport zijn uitmuntende spelers noodzakelijk. Maar dat alleen is niet genoeg. De manier waarop de spelers in staat zijn om als een echt team te opereren is minstens zo belangrijk. Bij ketensamenwerking gaat het net als een teamsport niet alleen om de kwaliteit van de spelers. Maar nog meer over het samenspel tussen die spelers. En daarbij zijn kernwaarden als openheid, vertrouwen, initiatief, meedenken en meepraten belangrijk.

Tuinstadwijk Leiden

Bij de renovatie van 252 woningen in Tuinstadwijk Leiden was Ploeg kozijnen co-maker in dit ketensamenwerkingsproject. De intensieve samenwerking in de voorbereidingsfase, waarbij Ploeg Kozijnen nauw betrokken is geweest, zorgt voor een soepele uitvoering. Met als doel de overlast voor de bewoners zo beperkt mogelijk te houden. Vanuit het principe ketensamenwerking wordt dit project samen met de ketenpartners uitgevoerd. Ook in de bouw is samenwerking de sleutel tot succes.De kracht van ketensamenwerking:

Bekijk dit filmpje  waarbij Ploeg kozijnen betrokken is als ketenpartner.