Exploitatiekosten

Kunststof kozijnen

Bij de keuze van kozijnen is het belangrijk rekening te houden met de detaillering, indeling maar ook de materiaalsoort, aangezien deze in grote mate bepalend zijn voor de totale exploitatiekosten van een gebouw. Bij gevelkozijnen bestaan de totale exploitatiekosten uit aanschafkosten en onderhoudskosten. Uit onafhankelijk onderzoek. ‘kostenvergelijking gevelkozijnen’ uitgevoerd door Multi Consultants uit Doetinchem in opdracht van de VKG, blijkt dat per vierkante meter kozijn kunststof 35% goedkoper is ten opzichte van geverfd/gebeitst hout.

35% goedkoper

Uitgaande van het prijspeil juni 2014 blijken de totale exploitatiekosten per vierkante meter Kozijn gemiddeld voor kunststof zeer gunstig uit te vallen: ten opzichte van geverfd/gebeitst hout zelfs 35% goedkoper. In 2008 was dit nog 40%. Door de crisis is hout bij aanschaf een stuk goedkoper geworden. De verhoudingen zijn door de loop der jaren gelijk gebleven.

Woningtypen

Om de keuze zo evenwichtig mogelijk te maken wordt er in het rapport uitgegaan van gelijkwaardige kwaliteit in productie en volledige montage van de elementen. Er zijn in dit rapport berekeningen gemaakt voor de meest gangbare woningtype (rijtjeswoningen twee onder een kap woningen, vrijstaande woningen, appartementen, flats/Galerijwoning) uitgaande van de Nederlandse bouwmethodieken. Bij de berekeningen is uitgegaan van nieuwbouw. Wil men de uitkomst toepassen op renovatieprojecten dan dient men rekening te houden met extra kosten voor sloopwerkzaamheden.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in het rapport? Neemt u dan gerust contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.

Informatie exploitatiekosten