Veranderingen rond de CE-markering van bouwproducten per 1 juli 2013

Sinds 1 juli is de regelgeving rondom de CE-markering aangepast volgens de volgens een nieuwe Europese Verordening de CPR (REGULATION (EU) No 305/2011).
Een belangrijk punt uit deze Verordening is dat leveranciers verplicht zijn om een prestatieverklaring op te stellen voor bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese norm is opgesteld.

Prestatieverklaring

De prestatieverklaring (DOP) is een door de leverancier opgesteld sleuteldocument binnen de CE-markering. Vanaf 1 juli 2013 dienen leveranciers, en dus ook Ploeg kozijnen, een prestatieverklaring mee te leveren met hun product, of digitaal ter beschikking te stellen. Uit oogpunt van productaansprakelijkheid dienen leveranciers er voor te zorgen dat een door hen afgeleverd product te allen tijde terug te traceren is naar deze prestatieverklaring.

Prestatieverklaring(en) Ploeg kozijnen

De prestatieverklaringen van de kunststof producten van Ploeg kozijnen kunt u digitaal bekijken en downloaden.

Download de prestatieverklaring(en) van Ploeg kozijnen