Subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen

Regeling per 2 september 2019 van kracht

Bent u van plan energiebesparende isolatiemaatregelen aan uw woning te treffen? Hiervoor kunt u sinds 2 september 2019 subsidie aanvragen bij het Rijk. Deze subsidie is bedoeld voor particuliere woningeigenaren en VvE’s. Lees hieronder meer over de voorwaarden en soorten isolatie.

De SEEH-subsidie, waarvoor per woning tot 10.000 euro beschikbaar wordt gesteld, kan worden aangevraagd voor energiebesparende isolerende maatregelen. Denk aan het plaatsen van vloerisolatie of HR++ of triple glas

Ook goed om te weten is dat u, als uw energielabel omhoog gaat door energiebesparende maatregelen, mogelijk in aanmerking komt voor een lagere rente. Uw hypotheekverstrekker kan u hier meer over vertellen.

Klik hier voor de meestgestelde vragen + antwoorden. 

Of lees ze onderaan dit artikel.

VvE’s

Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie, bijvoorbeeld als onderdeel van het duurzaam meerjarigonderhoudsplan.

Via deze tool (scroll op de pagina naar de tool) kunnen aanvragers alvast een inschatting maken van het subsidiebedrag.

De maatregelen die in aanmerking komen zijn:

 • Spouwmuurisolatie
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie en/of bodemisolatie (geldt als 1 maatregel)
 • Hoogrendementsglas (HR++ of triple glas)

Voorwaarden - algemeen

Let op: deze regeling kent nog wel wat voorwaarden. De belangrijkste hebben we hieronder voor u op een rij gezet:

 • Voor de betreffende woning, waar de aanvrager eigenaar én hoofdbewoner van is (of wordt na verbouwing), is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt 
 • Alleen maatregelen uitgevoerd én betaald vanaf 15 augustus 2019 kunnen komen in aanmerking
 • De subsidie geldt voor minimaal twee grote isolatiemaatregelen in de eigen woning
 • De maatregelen moeten worden uitgevoerd binnen de bestaande thermische schil (voor aan- of nieuwbouw aan de woning wordt geen subsidie verstrekt). Hiervoor geldt het bouwbesluit 2012
 • De uitvoerder dient een deskundig bedrijf te zijn en een KvK-inschrijving te hebben. Bewoners en huiseigenaren mogen dus niet zelf de werkzaamheden uitvoeren
 • De maatregelen zijn van toepassing op: spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en/of bodemisolatie, gevelisolatie, hoogrendementsglas (HR++ of triple glas)
 • Neemt de woningbezitter/-bewoner triple glas, dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas mag in het kozijn gecombineerd worden met panelen met dezelfde U-waarde

Meer informatie

Voorwaarden - Minimale isolatiewaarden 

Als woningbezitter/-bewoner kunt u alleen subsidie krijgen voor maatregelen met een aanzienlijke isolatiewaarde. Zie de tabel hieronder.

subsidie energiebesparende maatregelen

Voorwaarden - Oppervlakte-eis per woningtype 

En ook aan de oppervlakte van de woning zijn voor deze regeling bepaalde eisen gesteld.

subsidie energiebesparende maatregelen

Regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (IDSE)

De regeling loopt tot en met december 2020 (met als subsidieplafond 84 miljoen euro). Daarna blijft er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen door een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (IDSE). Daarover leest u hier meer.

Lokale subsidies

Niet alleen landelijk, maar ook op lokaal niveau kunt u als huizenbezitter subsidie krijgen voor het verduurzamen van uw woning. In dit artikel van 17 januari 2020 leest u dat bijna de helft van de gemeentes hiervoor subsidies aanbiedt

Veelgestelde vragen door woningeigenaren

1. Waarom zijn er minimale m2 geëist?
De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen. Om ook zeker te zijn dat er subsidie wordt aangevraagd voor oppervlaktes die leiden tot energiebesparing is er per woningtype een minimale oppervlakte-eis per energiebesparende maatregel opgenomen in de regeling.

2. Komt een aanbouw of een nieuwbouw gedeelte van de woning ook in aanmerking voor subsidie?
Nee, de subsidie is bedoeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen aan de bestaande thermische schil van de woning. Voor nieuwbouw of aanbouw aan de woning moet er worden voldaan aan het Bouwbesluit 2012. In dit bouwbesluit zijn eisen opgenomen over de isolatiegraad van de aanbouw/nieuwbouw. Aangezien deze eisen al wettelijk verplicht zijn, hoeven deze niet gestimuleerd te worden.

3. Hoe zit het met het vervangen van glas bij monumenten en de SEEH?
Voor een monument kan voor het vervangen van glas door hoogrendementsglas ook subsidie worden aangevraagd. Het is echter zo dat een welstandcommissie van een gemeente niet altijd toelaat dat het aanzicht verandert en dat kozijnen niet vervangen kunnen worden. In deze specifieke situatie kijken we graag even mee voor oplossingen.

4. Hoe kan het uitvoerdersformulier worden toegevoegd aan het e-formulier?
In het laatste tabblad van het e-formulier wordt gevraagd om het uitvoerdersformulier te uploaden. Dit kan met de knop "toevoegen". Bij een aanvraag horen naast uitvoerdersformulier(en) ook de facturen en betaalbewijzen van de uitgevoerde maatregelen.

Meer informatie over de SEEH-subsidie leest u op Rijksoverheid.nl. Of bekijk direct deze infographic ter beeldvorming.