Hoe gaat dat tijdens de montage?

Kiezen voor Ploeg kozijnen is kiezen voor zorgeloze montage. Onze eigen monteurs monteren de ramen en kozijnen bij u thuis, conform de met u gemaakte afspraken. Waar moet u allemaal rekening mee houden als er monteurs over de vloer komen om kozijnen te installeren?

Download deze informatie

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Onze monteurs zijn gewend om bij particulieren thuis te werken en nemen de nodige maatregelen om uw vloer(bedekking), meubels en andere eigendommen te beschermen.

Natuurlijk dient u er zelf ook attent op te zijn, dat dit correct gebeurt. Zo kunt u vooraf uw meubelen en andere eigendommen beschermen door ze af te dekken met kleden en waar mogelijk evt. verplaatsen. Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Wat mag u van ons verwachten?

Onze monteurs starten de 1e dag van de montage rond half 8 (tussen 07.00 uur en 07.30 uur). De andere montagedagen werken zij van 07.00 uur tot 16.00 uur (onvoorziene omstandigheden

voorbehouden).  Aan het einde van de dag zorgen de monteurs ervoor dat alles wind- en waterdicht wordt achtergelaten. Als we de deuren en het glas eruit halen, monteren wij weer nieuwe deuren en ramen op dezelfde dag.

Wat verwachten wij van u?

Om zo efficiënt en snel mogelijk te kunnen werken is het belangrijk dat uw kozijnen ‘vrij’ zijn wanneer de monteurs bij u aan de slag gaan.

Wij vragen u om:

  • 1½ meter vanaf de kozijnen aan de binnenzijde vrij te maken
  • alles wat aan uw kozijnen, ramen of deuren bevestigd zit te verwijderen (denk hierbij aan gordijnen, lamellen en dergelijke).
  • uw vensterbanken leeg te maken
  • zonneschermen, screens en buitenlampen voor aanvang van de werkzaamheden te verwijderen, dit heeft alleen betrekking op ‘zaken’ die op de kozijnen zijn bevestigd (uitgezonderd wanneer daar afspraken over gemaakt zijn met de verkoper).

Hoe wordt het afval afgevoerd?

Het afvoeren van het afval van uw oude kozijnen is inbegrepen bij uw opdracht. Onze monteurs nemen dit of aan het einde van de dag op hun aanhanger mee terug, of er wordt een afvalcontainer geplaatst. De eventueel ingeplande afvalcontainer wordt een (werk)dag voor de start van uw montage geplaatst. Start de montage van uw kozijnen op maandag, dan plaatsen wij de container op vrijdag. Op deze manier kunnen onze monteurs direct uw oude kozijnen afvoeren in de geplaatste container. Voor het plaatsen van de afvalcontainer hoeft u niet thuis te zijn. Hebt u een specifieke plaats voor de afvalcontainer in gedachten, of een plaats waar u de container niet geplaatst wilt hebben, geeft u dit dan vooraf door aan uw verkoper. Als de montage gereed is wordt de container weer door onze containerleverancier opgehaald. Dit kan ook een dag later zijn.
We zorgen ervoor dat als we rommel maken, bijvoorbeeld bij het slopen, dat we alles gelijk weer opruimen. Hierdoor heeft men zo min mogelijk rommel in huis.”

Gaat de montage ook bij slechte weersomstandigheden door?

De montage van de kunststof kozijnen kan over het algemeen bij iedere weerstype doorgaan. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Als het bijvoorbeeld hard regent, beginnen de monteurs met de kant waar de regen niet op staat. Lukt dat niet, dan spannen zij een zeiltje.

Moet er iemand thuisblijven tijdens de montage?

Het is voor ons wel handig als iemand thuis is, mochten we vragen hebben gedurende het plaatsen van de kozijnen. Maar als we van tevoren alles goed hebben doorgesproken is het niet noodzakelijk dat er iemand thuis is. In de kamer waar wij de kozijnen plaatsen wordt het vaak koud.

Hoe werkt het als de montage klaar is?

Als de montage helemaal gereed is gaan onze monteurs samen met u uw kozijnen opleveren aan de hand van een oplevercontrolelijst. Hierbij letten zij op de juiste werking van uw deuren, ramen, ventilatieroosters en noteren eventuele beschadigingen. Wanneer u op- of aanmerkingen heeft aarzel dan niet deze direct te melden. Na oplevering vragen wij uw handtekening op de controlelijst. Daarom vragen wij u om bij de oplevering aanwezig te zijn. Of iemand anders die namens u op dat moment voor akkoord tekent.