Onze montage VCA gecertificeerd

Veiligheid is bij de montage van de kozijnen vanzelfsprekend erg belangrijk. Specifiek voor het uitvoeren van montagewerkzaamheden met betrekking tot kunststof kozijnen is Ploeg kozijnen nu officieel VCA-gecertificeerd.

Veiligheid is bij de montage van de kozijnen vanzelfsprekend erg belangrijk. Belangrijk voor onze monteurs, onze opdrachtgevers en de locaties waar wij werken. Niemand zit immers op een ongelukje te wachten. Specifiek voor het uitvoeren van montagewerkzaamheden met betrekking tot kunststof kozijnen is Ploeg kozijnen officieel VCA-gecertificeerd. Het VCA richt zich op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer en is bedoeld voor bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden


VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.