Huis isoleren? SEEH-subsidie verruimd

Per woning tot 15.000 euro beschikbaar gesteld

Het kabinet heeft de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) verruimd. De subsidie kunt u aanvragen als u investeert in HR++ of triple glas. In dit artikel leest u meer over deze SEEH-regeling.

De SEEH-regeling, waarvoor per woning tot 15.000 euro beschikbaar wordt gesteld, vraagt u als woningeigenaar en -bewoner aan voor energiebesparende isolatiemaatregelen. Denk aan het plaatsen van HR++ of triple glas of isolerende kunststof kozijnen.

Verhoging Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Als extra stimulans voor huiseigenaren hun woning te verduurzamen, is de SEEH-subsidie verhoogd. Vanaf 1 juni 2020 wordt niet 20 procent, maar 30 procent van de kosten vergoed. De verruiming van de SEEH-regeling geldt tot en met 31 december 2020.

VvE’s

Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie, bijvoorbeeld als onderdeel van het duurzaam meerjarigonderhoudsplan. Voor VvE's bestaan meerdere varianten van de SEEH

Via de rekentool op deze pagina (onder 'Bereken uw subsidie') kunnen aanvragers alvast een inschatting maken van het subsidiebedrag.

Energiebespaarlening

Naast de SEEH bestaat voor particulieren en VvE's ook de Energiebespaarlening, voor energiebesparende maatregelen aan uw woning.

Meer over de SEEH

Of bekijk direct deze infographic ter beeldvorming.