Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegeven: welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en door de bijlage te openen kunt u deze uitgebreide verklaring lezen.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, maar kunnen ook de persoonsgegevens gebruiken die wij verkrijgen uit andere bronnen. Denk aan het verkrijgen van gegevens die wij krijgen van onze dealers, door gebruik te maken van het Kadaster, het Handelsregister, social media platforms of andere openbare bronnen.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Algemeen klantcontact
 • Ter uitvoering van een overeenkomst
 • Direct marketing / verzamelen klantreviews om dienstverlening te kunnen optimaliseren.
 • Wettelijke verplichting
 • Het debiteurenbeheer en de incasso van vorderingen ten aanzien van onze eigen debiteuren
 • Ter verdediging tegen juridische aanspraken
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de navolgende situaties een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze (andere) producten en/of diensten;
 • ten behoeve van algemeen klantcontact, zoals het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • voor de opslag van uw persoonsgegevens op een externe server;
 • in het kader van beveiliging c.q. om diefstal tegen te gaan;
 • ter verdediging tegen juridische aanspraken.

Tot slot kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

De volledige tekst van onze Privacyverklaring kunt u lezen door te klikken op onderstaande link. 

De privacyverklaring 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. 
U kunt hier lezen voor welke cookies u toestemming hebt gegevens en eventueel uw toestemming wijzigen of intrekken.