Brandwerende kunststof kozijnen

De kunststof kozijnen van Ploeg kozijnen scoren zeer hoog op brandwerendheid. Verschillende Ploeg kunststof kozijnen zijn brandwerend getest. De uitgevoerde test classificatie EW (brandstabiel en temperatuurisolatie) heeft als resultaat dat het kozijn de 60 minuten WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) ruimschoots haalt.

Brandoverslag en branddoorslag

Kunststof kozijnen dragen niet alleen bij aan een veilige woonomgeving. Ze zijn ook uitstekend toepasbaar in ruimtes waar brandwering (volgens Bouwbesluit) een vereiste is, zoals op de werkplek, school en in openbare gebouwen. Brandwerende kozijnen bieden weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag naar een ander brandcompartiment. Dan bedoelen we verticale brandoverslagrisico; horizontale brandoverslagrisico; tegenovergelegen brandcompartiment en/of naastgelegen brandcompartimenten. Brandoverslag moet voorkomen dat vuur van de ene ruimte naar de andere ruimte overslaat.

Brandwerende testen

De kunststof kozijnen van Ploeg kozijnen die getest zijn op brandwerendheid hebben een testresultaat behaald tussen 30 en 60 minuten. Een prachtig resultaat. Omdat nog niet alle kozijnen binnen de attesten vallen die gedaan zijn, is het belangrijk om samen met uw pakket van eisen de juiste keuze te maken. Voor een kozijn dat niet binnen de attest valt, kan Ploeg kozijnen bemiddelen in een conformiteitsverklaring. Het betreffende kozijn kan dan getest of goedgekeurd worden bij een gecertificeerde goedkeuringsinstantie.

Eisen m.b.t. brandwerendheid

Brandwerendheid is een eis in het bouwbesluit. Er zijn twee begrippen die betrekking hebben op de materialen die toegepast moeten worden in een brandwerend kozijn. Dat zijn de WBDBO (weerstand tegen brand doorslag en brandoverslag) en brandwerendheid. Het begrip brandwerendheid heeft meer betrekking op de NEN 6069:2011 en de WBDBO staat beschreven in het bestek. Bij ieder kunststof kozijn moet altijd in de profielen aanpassingen gedaan worden om het kozijn brandwerend te maken. En ook het soort glas dat toegepast wordt is van invloed op de brandwerendheid.

Brandwerende informatie

Met de juiste informatie kan Ploeg kozijnen bepalen welke brandwerende kunststof kozijnen u als klant nodig heeft. Om tot het juiste advies te komen is de volgende informatie nodig:

 • Is de WBDBO eis bekend d.m.v. een brandoverslag berekening?
 • Welke classificatie is gewenst (E; EW; EI)
 • Hoe lang moet het kozijn brandwerend zijn?
 • De maatvoering van het gewenste kozijn?
 • De indeling van het kozijn?
 • Gaat het om branddoorslag of brandoverslag? Wat wilt u met het kozijn bereiken?
 • De situatie;
        - Waar in het pand komt het kozijn te zitten?
        - Wat voor soort pand/woning gaat het om?
        - Hoe ziet de omgeving eruit?
        - Wel of geen water in de buurt? De afstand tot naast- of tegenoverleg gelegen pand?

Waarom advies van Ploeg kozijnen

Iedere situatie en ieder kunststof kozijn is anders en daarom maatwerk. Ploeg kozijnen adviseert u graag om tot de juiste keuze voor de uitvoering van uw kunststof kozijn te komen. En daarbij zijn de eisen van het bouwbesluit en het bestek belangrijk. Op basis van dat advies kunnen wij bemiddelen bij het verkrijgen van een conformiteitsverklaring. Deze verklaring wordt alleen maar afgegeven door een gecertificeerde keuringsinstantie.