Met kunststof kozijnen het energielabel voor uw woning verbeteren

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Bent u van plan energiebesparende maatregelen aan uw woning te doen? Hiervoor kunt u subsidie aanvragen bij het Rijk. Deze subsidie is bedoeld voor particuliere woningeigenaren en VvE’s.  Voorwaarde is dat u minstens twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepast: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas aanbrengen.

De subsidie is ongeveer 20% van de isolatiekosten uitgevoerd door een kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf. Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding.

De maatregelen die in aanmerking komen zijn:

 • Spouwmuurisolatie
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie en/of bodemisolatie (geldt als 1 maatregel)
 • Hoogrendementsglas

Voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten twee energiebesparende maatregelen genomen worden (een combinatie van bovenstaande maatregelen).
 • HR++ glas of Triple glas is 1 maatregel, maar daarnaast moet dus nog een maatregel genomen worden. Het vervangen van kozijnen voor isolerende kozijnen valt onder de aanvullende maatregelen. Ook over aanvullende maatregelen kunt u subsidie aanvragen.
 • Er zijn ook nog voorwaarden met betrekking tot minimale kwaliteit en minimale hoeveelheid van de maatregel.
 • De maatregel mag pas uitgevoerd worden nadat de subsidieaanvraag is ingediend. En de beslissing over de aanvraag ontvangt de aanvraag z.s.m. en kan maximaal 13 weken duren. Na toewijzing van de subsidie moet de maatregel binnen 4 maanden uitgevoerd worden.

Algemene voorwaarden maatregelen particuliere woningeigenaren

 • Per woning ontvangt u eenmalig subsidie.
 • U voert de maatregelen pas uit nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend. (U heeft pas zekerheid over uw subsidieaanvraag wanneer u de beschikking ontvangt).
 • U neemt minimaal 2 energiebesparende maatregelen.
 • Binnen 4 maanden na de beschikking (besluit over uw aanvraag) moet u de 2 energiebesparende maatregelen uitvoeren. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen en zeer energiezuinige pakket.
 • U laat alle maatregelen uitvoeren door bedrijven met een KVK-inschrijving.
 • De aanvrager is verantwoordelijk dat alle uitvoerende partijen het uitvoerdersformulier ondertekenen. Dit moeten zij volledig en leesbaar invullen.
 • Ontving uw vereniging al subsidie voor een maatregel? Dan ontvangt u als particuliere woningeigenaar geen subsidie meer.

Meer informatie

Als particuliere woningeigenaar moet u zelf de subsidie aanvragen (door in te loggen met DigID). 

Om de aanvraag in te kunnen dienen moet men een uitvoerdersformulier aanleveren dat ondertekend is door de uitvoerder.